خدمات الکترونیک
صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه
شرح خدمت:
صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

ü فرم شماره 1 موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب

ü مدارک هویتی

  ارائه استعلام سازمان جهاد کشاورزی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal