خدمات الکترونیک
پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان
شرح خدمت:
پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1. پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان نیازمندان
2. ارتقاء شاخص های بهداشتی نیازمندان (پیشگیری،غربالگری و...)
3. پرداخت کمک هزینه ژن شناسی افراد نیازمند
4. کمک به تامین تجهیزات ودرمان بیماران صعب العلاج نیازمند
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal