خدمات الکترونیک
اعطای کمک به اسکان موقت مددجویان
شرح خدمت:
اعطای کمک به اسکان موقت مددجویان (اجاره و ودیعه مسکن)
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مساعدت به مددجویان در خصوص اجاره یا رهن مسکن
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal