خدمات الکترونیک
تأمین و توزیع سوخت فسیلی . توسعه انرژی های نو به عشایر
شرح خدمت:
تأمین و توزیع نفت سفید و سیلندر گاز مایع در مناطق عشایری که از جایگاه های رسمی بیش از 40 کیلومتر فاصله دارد
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,سامانه پیامک,
مدارک مورد نیاز:
تکمیل فرم درخواست ، تایید شهرستان
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal