خدمات الکترونیک
ارائه آمار واطلاعات عشایر
شرح خدمت:
ارائه آمار و اطلاعاتتخصصی در حوزه عشایر واطلاعات مکانی توصیفی مسیرهای کوچ و استقرار عشایر
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,سامانه پیامک,
مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست ، تایید شهرستان ، اخذ استعلامات مورد نیاز

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal