خدمات الکترونیک
برق رسانی به مناطق عشایری
شرح خدمت:
احداث و اجرای نیروگاه خورشیدی در مناطق عشایری
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,سامانه پیامک,
مدارک مورد نیاز:
درخواست عشایر ، تایید و مصوب شدن پروژه در کمیته فنی شهرستان و استان ، تامین اعتبار ، انجام پروژه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal