خدمات الکترونیک
تسطیح اراضی کشاورزی در مناطق عشایری
شرح خدمت:
تسطیح اراضی در مناطق عشایری
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,سامانه پیامک,
مدارک مورد نیاز:
درخواست عشایر ، بررسی درخواست در اداره امور عشایر شهرستان ، تایید و مصوب شدن پروژه در کمیته فنی شهرستان واستان ، تامین اعتبارو انجام پروژه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal