خدمات الکترونیک
احداث ، مرمت و نگهداری راه عشایری
شرح خدمت:
احداث ، مرمت و نگهداری راه عشایری
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,سامانه پیامک,
مدارک مورد نیاز:
درخواست عشایر ، بررسی درخواست در اداره امور عشایر شهرستان ، تایید و مصوب شدن پروژه در کمیته فنی شهرستان و استان ، تامین اعتبار و انجام پروژه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal