خدمات الکترونیک
ارائه خدمت به تشکل های عشایری
شرح خدمت:
ارائه خدمت به تشکل های عشایری
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,سامانه پیامک,
مدارک مورد نیاز:
تکمیل فرم درخواست توسط تشکل و معرفی تشکل به دستگاه  متولی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal