خدمات الکترونیک
آموزش ارکان و اعضای تشکلهای عشایری
شرح خدمت:
آموزش ارکان و اعضای تشکلهای عشایری
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,سامانه پیامک,
مدارک مورد نیاز:
آیین نامه ساماندهی عشایر ، قوانین برنامه و بودجه ای ، مصوبات شورای عالی عشایر ، اساسنامه اتحادیه و شرکتهای تعاونی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal