خدمات الکترونیک
نظارت و حسابرسی تشکلهای عشایری
شرح خدمت:
نظارت و حسابرسی تشکلهای عشایر
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,سامانه پیامک,
مدارک مورد نیاز:
تقاضای شرکت تهاونی جهت حسابرسی ، اسناد مالی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal