خدمات الکترونیک
آبرسانی سیار به عشایر
شرح خدمت:
آبرسانی به مناطق عشایری جهت تامین آب شرب عشایر
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,سامانه پیامک,
مدارک مورد نیاز:
تکمیل فرم درخواست ، تایید شهرستان
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal