خدمات الکترونیک
تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
شرح خدمت:
صدور، تمدید، انتقال و افزایش دامنه گواهینامه های تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,
مدارک مورد نیاز:
1-کارت ملی 2-مدرک تحصیلی 3-عکس 4-قرارداد کار 5-شناسنامه 6-دوره های آموزشی گذرانده
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal