خدمات الکترونیک
پاسخ به استعلام پرداخت خسارت ناشی از حمله جانوران آسیب رسان
شرح خدمت:
پاسخ به استعلام پرداخت خسارت ناشی از حمله جانوران آسیب رسان
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

اصل مدارک شناسایی افراد حقیقی و حقوقی برای احراز هویت دراداره کل استان برای تشکیل پرونده ضروریست
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal