خدمات الکترونیک
سامانه مسابقات الکترونیک کتابخوانی
شرح خدمت:
مراجعه کنندگان پس از ثبت نام در این سامانه می توانند در مسابقات کتابخوانی متنوع استانی و کشوری شرکت نمایند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
-
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal