خدمات الکترونیک
درخواست مجوز يا تمديد پروانه آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي
شرح خدمت:
متقاضيان تاسيس آموزشگاه آزاد جهت ارئه درخواست خود مبني بر تاسيس آموزشگاه آزاد يا تمديد پروانه مي توانند از طريق اين بخش اقدام نمايند.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
- عكس
- تصوير شناسنامه
- تصوير كارت ملي 
- تصوير مدرك تحصيلي
 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal