خدمات الکترونیک
درمان تخصصی و فوق تخصصی جانبازان توسط پزشکان مدعو خارج از کشور
شرح خدمت:
درمان های تیمی تخصصی و فوق تخصصی توسط پزشکان مدعو خارج از کشور
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- نظریه پزشک معالج
2– مدارک بالینی
3– معرفی نامه استان

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal