خدمات الکترونیک
پایش سلامت گروه های خاص ایثارگری
شرح خدمت:
بررسی وضعیت سلامت جسمانی وپیگیری روند درمانی جامعه ایثارگری مشمول طرح
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک هویتی و درمانی

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal