خدمات الکترونیک
اعزام به خارج جانبازان به منظور درمان
شرح خدمت:
جذب متخصصین خارج از کشور و اعزام درمانی ایثارگر به خارج از کشور
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک بالینی مرتبط

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal