خدمات الکترونیک
صدور و تمدید جواز تاسیس کارگاه صنایع دستی
شرح خدمت:
راجعه متقاضیان به سامانه هوشمند صنایع دستی ( http://my.mcth.ir ) بصورت شخصی و یا ازطریق دفاترپیشخوان دولت - ثبت نام از متقاضی و تکمیل فرمهای مربوطه توسط ایشان طبق راهنمای موجود- ذخیره اطلاعات درسامانه توسط متقاضی و دریافت کد رهگیری - اطلاع رسانی به متقاضی درهرمرحله ، تا زمان دریافت مجوز - قرارگرفتن پرونده متقاضی درکارتابل معاونت صنایع دستی استان متبوعه براساس حوزه فعالیت متقاضی - مشاهده و ارجاع پرونده ازطریق معاونت استان به کارشناس مربوطه - بررسی پرونده توسط کارشناس فنی استان - درصورت تائید مدارک و پرونده ، تعیین بازه زمانی جهت بازدید و اطلاع رسانی زمان آن به متقاضی - درصورت عدم تائید مدارک ، عودت پرونده به کارتابل متقاضی و اعلام دلایل برگشت ( نقص پرونده ، رد پرونده و ....)‌ جهت اطلاع و یا رفع نواقص موجود-درصورت تائید مدارک متقاضی، اعلام بازه زمانی جهت بازدید ازکارگاه و محل فعالیت متقاضی - ثبت و اعلام نتایج بازید- درصورت تائید فعالیت متقاضی ، چاپ مجوز و ارسال آن جهت امضاء معاون و مدیرکل استان- الحاق هولوگرام برمجوزهای صادرشده - اطلاع رسانی و تحویل مجوز به متقاضی حداقل مراجعه حصورری کارشناسان استانی و ستادی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک صدورمجوز: تکمیل فرم درخواست درسامانه- اسکن تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی- اسکن تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( برای آقایان )- اسکن عکس 4×3 مربوط به سال جاری- اسکن تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا - استرداد جواز تاسیس برای متقاضی پروانه تولیدکارگاهی بدون سابقه تولید قبلی الزامی است- اسکن تصویر سند مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه معتبر به نام متقاضی- اسکن تعهد نامه عدم اشتغال- اسکن آخرین مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین درکارگاه برای متقاضی دارای سابقه تولید قبلی الزامی است- اسکن تصویر اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)- اسکن تصویر روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات (شخصیت حقوقی)- اسکن تصویرگزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی داشتن مجوز دارای اعتبار )
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal