خدمات الکترونیک
صدور معرفی نامه جهت دفتر خدمات مسافرتی گردشگری به سایر دستگاه ها
شرح خدمت:
ه منظور راهنمایی متقاضیان بند ب برای ثبت نام و درج کامل مشخصات و مدارک درخواستی و همچنین ادامه روند مربوط به صدور مجوز از جمله معرفی نام و مکان و ضمانت نامه و سایر مراحل مربوط به تمدید و ... در ورود به سامانه در صفحه اول درج شده است .
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک مورد نیاز اسکن عکس 3*4 - کپی شناسنامه از صفحه اول و آخر - کپی کارت ملی - کپی کارت پایان خدمت برای آقایون - مدرک تحصیلی -سوابق فعالیت در زمینه تور گردانی و گردشگری - لوح مدیر فنی - استعلام حراست - تشخیص هویت و بهداشت
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal