خدمات الکترونیک
صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری
شرح خدمت:
به اطلاع کلیه متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه گردشگری می رساند که با مراجعه به سامانه، می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت رمز کاربری و کلمه عبور در سیستم اقدام نمایند. 2-با تکمیل اطلاعات و ثبت مدارک مورد نیاز، می توانند نسبت به انجام فرآیند صدور موافقت اصولی اقدام نمایند. تذکر: در ورود اطلاعات خود نهایت دقت را داشته باشید. در صورتی که اطلاعات ثبت نام را ناقص وارد نمایید ممکن است به خدمات مورد نظر خود دسترسی پیدا نکنید. 3- بعد از انجام هر مرحله، پیامکی برای متقاضی ارسال خواهد شد تا از روند انجام مراحل کار مطلع و در صورت نقص مدارک نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام نماید. 4- آن دسته از متقاضیانی که قبل از راه اندازی سامانه، درخواست و مدارک خود را به ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ها ارائه و یا مجوزی دریافت نمودند در فرم های خود اظهاری نسبت به بارگذاری مدارک اقدام و سایر مراحل مربوطه از طریق سامانه قابل پیگیری خواهد بود. مدارک مورد نیاز: الف) پیش طرح اولیه: شرح خدمات کلیات طرح به شرح ذیل می باشد: فصل اول: شناخت 1-1- شناخت منطقه (بررسی موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روی نقشه و یا عکس هوایی) 1-2- شناخت و بررسی سایت شامل: 1-2-1- کروکی جانمایی سایت با ذکر ابعاد و اندازه. 1-2-2- بررسی شبکه ارتباطی و دسترسی منتهی به سایت بر روی نقشه . 1-2-3- بررسی تأسیسات زیربنایی در سایت و محدوده آن بر روی نقشه ( آب ، برق، گاز ، فاضلاب ، راه و ...) 1-3- بررسی کاربریهای اطراف سایت (اراضی و کاربریهای همجوار زمین) * * متقاضی اطلاعات مورد نیاز را می تواند از شهرداری محل و در صورت خارج محدوده بودن زمین از ادارات راه و شهرسازی اخذ نماید . فصل دوم: مبانی اولیه طراحی 2-1- تدوین اهداف و ایده های اولیه طراحی جهت احداث پروژه. 2-2- جدول برنامه فیزیکی شامل : عنوان فضاهای اصلی و متراژ تقریبی و تعیین درصد هر فعالیت و کاربری و هر یک از این فضاها ، تعداد طبقات و حداکثرارتفاع 2-3- ارایه جدول پیش بینی فرآیندمالی طرح و برنامه سرمایه گذاری به صورت برآورد تقریبی هزینه های اجرایی طرح و پروژه به صورت تفکیک شده هر بخش از پروژه توصیه میشود. ب) مستندات مالی: گردش حساب مالی، مدارک و مستندات اموال منقول و غیر منقول ج) اسناد مالکیت: شامل مالکیت خصوصی، قرارداد اجاره با دستگاه های اجرایی (مانند شهرداری، امور اراضی، راه و شهرسازی و...) اجاره نامه بلند مدت (حداقل 5 ساله) به انضمام رضایت محضری مالک مبنی بر اجرای طرح گردشگری در ملک مذکور و... تذکر1: در صورت دولتی بودن زمین، نیازی به بارگذاری اسناد مالکیت اراضی نمی باشد. د) انتخاب نوع طرح مطابق با مصادیق مندرج در آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری مصوب 11/6/94 که در سامانه بارگذاری شده می باشد(خارج از موارد مذکور امکان انتخاب پروژه دیگری میسر نمی باشد). هـ) نقشه utm و کروکی محل اجرای طرح 5- پس از بارگذاری مدارک مذکور توسط متقاضی و تأیید کارشناس استان مبنی بر تکمیل مدارک، طی پیامکی تاریخ بازدید از محل اجرای طرح به سرمایه گذار ارسال می شود. در صورت داشتن نواقص نیز به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. 6- پس از تأیید طرح توسط کارشناس بازدید کننده، متقاضی نسبت به دریافت مدارک تکمیلی از سامانه (اعتبارسنجی، تعهدنامه و گواهی عدم بدهی بانکی) اقدام و پس از تکمیل، بارگذاری می نماید. 7- طرح متقاضی در کمیته فنی سرمایه گذاری بررسی و نتیجه آن طی پیامکی به متقاضی اعلام خواهد شد. در صورت موافقت با طرح مذکور، موافقت اصولی برای سرمایه گذار صادر خواهد شد. تذکر 2: شایان ذکر است در صورتی که حجم سرمایه گذاری بالای 150 میلیارد ریال باشد، قبل از صدور موافقت اصولی، تأیید ستاد مرکزی (دفتر تسهیلات و تأمین منابع) الزامی می باشد. 8- پس از اخذ موافقت اصولی، متقاضی می بایست نسبت به اخذ استعلام از دستگاه های اجرایی مرتبط اقدام نماید و استعلام های دریافتی از ارگان ها توسط کارشناس استان، در سامانه بارگذاری خواهد شد. 9- نقشه های معماری پروژه توسط متقاضی در سامانه بارگذاری و به تأیید کارشناسان فنی خواهد رسید. 10-جهت اخذ پروانه ساخت، معرفی نامه توسط اداره کل استان برای متقاضی صادر می شود. 11-متقاضی نسبت به بارگذاری پروانه ساخت و برنامه زمانبندی اتمام پروژه که (الگوی برنامه زمانبندی در سامانه موجود است) اقدام می نماید. 10- پس از اخذ پروانه ساخت از مراجع ذیربط، مجوز ایجاد برای متقاضی صادر می شود.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
کارت ملی- کپی شناسنامه- سند مالکیت محل اجرای طرح- پیش طرح اولیه- گواهی عدم بدهی بانکی- تعهدنامه و تکمیل فرم اعتبار سنجی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal