خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 9 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
نظارت بر توليد، پخش، عرضه و مصرف دارو و مواد بيولوژيك مورد مصرف دامپزشكي
شرح خدمت:
نظارت بر توليد، پخش، عرضه و مصرف دارو و مواد بيولوژيك مورد مصرف دامپزشكي كد شناسه خدمت: 13021204109 گيرندگان خدمت: پرورش دهندگان دام، طيور، آبزيان، زنبور عسل و كرم ابريشم - مصرف كنندگان فرآورده هاي خام دامي مدت زمان ارائه خدمت: - اين زير خدمت از مجموعه كلان خدمت سوم دامپزشكي با عنوان خدمات حمايتي در حوزه دامپزشكي به بهره برداران با كد شناسه خدمت: 13021204000 مي باشد.
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مطالعه و ثبت دارو و مواد بيولوژيك
شرح خدمت:
مطالعه و ثبت دارو و مواد بيولوژيك كد شناسه خدمت: 13021204111 گيرندگان خدمت: وارد كننده و توليد كنندگان دارو و مواد بيولوژيك مدت زمان ارائه خدمت: - اين زير خدمت از مجموعه كلان خدمت سوم دامپزشكي با عنوان خدمات حمايتي در حوزه دامپزشكي به بهره برداران با كد شناسه خدمت: 13021204000 مي باشد.
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
صدور موافقت اصولي، پروانه بهداشتي تأسيس و پروانه بهداشتي بهره برداري اماكن دامي و صنايع وابسته به دام
شرح خدمت:
گيرندگان خدمت: شهروندان و كسب و كارها، شامل مصرف كنندگان فرآورده هاي دامي و صاحبان دامداري هاي صنعتي و صنايع وابسته مدت زمان ارائه خدمت: يك ماه اين زير خدمت از مجموعه كلان خدمت اول دامپزشكي با عنوان صدور پروانه هاي بهداشتي در توليد، بازرگاني و اشتغال حوزه دامپزشكي، خوراك و نهاده هاي دامي، مكمل و افزودني هاي خوراك دام (صدور، تمديد، تغيير، ابطال و موافقت اصولي) با كد شناسه خدمت: 13021202000 مي باشد.
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
صدور موافقت اصولي و پروانه توليد تا مصرف دارو، مواد بيولوژيك، مكمل و افزودني ها
شرح خدمت:
صدور موافقت اصولي و پروانه توليد تا مصرف دارو، مواد بيولوژيك، مكمل و افزودني ها
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز بهداشتي توليد، فرآوري، نگهداري و حمل و نقل دام زنده و فرآورده هاي دامي، دارو، خوراك و نهاده هاي دامي، مكمل و افزودني هاي خوراك دام
شرح خدمت:
گيرندگان خدمت: شهروندان و كسب و كارها، شامل مصرف كنندگان فرآورده هاي دامي و صاحبان دامداري هاي صنعتي و صنايع وابسته مدت زمان ارائه خدمت: دو ساعت اين زير خدمت از مجموعه كلان خدمت اول دامپزشكي با عنوان صدور پروانه هاي بهداشتي در توليد، بازرگاني و اشتغال حوزه دامپزشكي، خوراك و نهاده هاي دامي، مكمل و افزودني هاي خوراك دام (صدور، تمديد، تغيير، ابطال و موافقت اصولي) با كد شناسه خدمت: 13021202000 مي باشد.
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
صدور گواهي بهداشتي واردات، صادرات، ترانزيت و ترخيص دام، فرآورده هاي دامي، دارو، مواد بيولوژيك و تجهيزات دامپزشكي، خوراك و نهاده هاي دامي، مكمل و افزودني هاي خوراك دام
شرح خدمت:
گيرندگان خدمت: شهروندان و كسب و كارها، شامل مصرف كنندگان فرآورده هاي دامي و صاحبان دامداري هاي صنعتي و صنايع وابسته مدت زمان ارائه خدمت: هفت روز كاري اين زير خدمت از مجموعه كلان خدمت اول دامپزشكي با عنوان صدور پروانه هاي بهداشتي در توليد، بازرگاني و اشتغال حوزه دامپزشكي، خوراك و نهاده هاي دامي، مكمل و افزودني هاي خوراك دام (صدور، تمديد، تغيير، ابطال و موافقت اصولي) با كد شناسه خدمت: 13021202000 مي باشد.
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
پايش و مراقبت فعال و غيرفعال بيماري هاي دام
شرح خدمت:
پايش و مراقبت فعال و غيرفعال بيماري هاي دام كد شناسه خدمت: 13021204106 گيرندگان خدمت: صاحبان دامداري هاي صنعتي، روستايي و عشايري مدت زمان ارائه خدمت: - اين زير خدمت از مجموعه كلان خدمت سوم دامپزشكي با عنوان خدمات حمايتي در حوزه دامپزشكي به بهره برداران با كد شناسه خدمت: 13021204000 مي باشد.
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
پايش باقيمانده هاي دارو، هورمون، سموم فلزات سنگين و ساير مواد شيميايي در نهاده ها و فرآورده هاي دامي
شرح خدمت:
پايش باقيمانده هاي دارو، هورمون، سموم فلزات سنگين و ساير مواد شيميايي در نهاده ها و فرآورده هاي دامي كد شناسه خدمت: 13021204104 گيرندگان خدمت: مصرف كنندگان فراورده هاي دامي مدت زمان ارائه خدمت: - اين زير خدمت از مجموعه كلان خدمت سوم دامپزشكي با عنوان خدمات حمايتي در حوزه دامپزشكي به بهره برداران با كد شناسه خدمت: 13021204000 مي باشد.
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal