خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 7 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
مراحل دريافت تسهيلات طرح هاي كارآفريني ازمحل توان تسهيلات دهي بانكهاي عامل
شرح خدمت:
پرداخت تسهيلات به طرح هاي نيمه تمام و طرح هاي متقاضي سرمايه در گردش و طرح هاي توسعه اي
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور و مجوز كاريابي
شرح خدمت:
صدور يا تمديد مجوز كاريابي
نوع خدمت: يكپارچه سازي
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز مشاغل خانگي(مستقل)
شرح خدمت:
متقاضيان مشاغل خانگي يكي از رشته هاي مصوب ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي را انتخاب نموده , پس ازثبت نام در سامانه مشاغل خانگي و تكميل و ارائه مدارك مورد نيازو در صورت بررسي و تأييد طرح توسط دستگاه اجرايي و تأييد نهايي توسط اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي مي توانند مجوز مشاغل خانگي دريافت نمايند.
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاري
شرح خدمت:
در راستاي اجراي مواد 13، 85 و 91 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه ايمني امور پيمانكاري و دستورالعمل اجرايي آن و ساير آيين نامه ها و قوانين مرتبط؛ پس از بررسي پرونده هاي درخواست متقاضيان اخذ گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاري و برگزاري دوره هاي آموزشي مربوطه و سنجش توان پيمانكاران در حوزه ايمني و حفاظت فني براي پيمانكاران ذيصلاح گواهي صلاحيت ايمني صادر و بر نحوه عملكرد ايشان نظارت لازم صورت مي گيرد.
نوع خدمت: يكپارچه سازي
نحوه ارائه خدمت:
بررسي و تطبيق مشاغل بيمه شده در مشاغل سخت و زيان آور
شرح خدمت:
بررسي مشاغل سخت و زيان آور براساس آئين نامه موضوع تبصره ماده 52 قانون كار صورت گرفته و در صورتي كه شغل مورد بررسي ، شرايط مندرج در آئين نامه ياد شده را داشته باشد كارگر مستحق بازنشستگي پيش از موعد خواهد بود .متقاضي درخواست خود را از طريق سامانه مربوطه تكميل نموده درخواستهاي تكميل شده پس از ثبت در دبيرخانه مشاغل سخت و زيان آور و تهيه گزارش كارشناسي مشترك آماده رسيدگي در كميته بدوي مي شود . نتيجه راي كميته بدوي به كارگر و كارفرما ابلاغ مي شود و در صورت اعتراض كارگر يا كارفرما به تشخيص كميته بدوي ، فرم اعتراض توسط معترض تكميل و مر اتب اعتراض به همراه مستندات لازم به دبيرخانه سخت و زيان آور تسليم مي گردد اعتراضات جمع آوري شده در جلسه كميته تجديد نظرمورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد .نتيجه بررسي پرونده در كميته تجديد نظر به طرفين ابلاغ و پرونده به اداره كل تأمين اجتماعي ارسال مي گردد.
نوع خدمت: يكپارچه سازي
نحوه ارائه خدمت:
بررسي نقشه هاي ساختماني موضوع ماده 87 قانون كار
شرح خدمت:
برابر ماده 87 قانون كار كليه نقشه هاي ساختماني كارگاهها بايد قبل از اجراء به تائيد ادارات تعاون كار و رفاه اجتماعي محل برسد .در اجراي اين ماده و پيرو هماهنگي هاي بعمل آمده رونوشت كليه پروانه تأسيس هاي صادره در وزارتين صنعت معدن تجارت و جهادكشاورزي به ادارات كل تعاون كار ارسال تا مراحل اجراي آن صورت پذيرد و از طرفي در بازرسي هاي معمول از واحدها نيزاجراي ماده 87 قانون كار يكي از مواردي است كه مورد توجه بازرسان قرار دارد . بعد از مكاتبه با كارفرما نقشه هاي اجرايي كارگاه شامل كليه مستحدثات را كه به تائيد مهندس ناظر و محاسب رسيده از سوي كارفرما به بازرس كارتسليم مي گردد ، بازرس كار در اجراي ماده 87 قانون كار و براساس دستورالعمل مربوطه ميزان هزينه را براساس كل متراژ زير بنا محاسبه و به كارفرما اعلام مي نمايد . كارفرما وجه ياد شده را به حساب ويژه اي مربوط به خزانه (درآمدهاي عمومي دولت ) واريز و فيش مربوطه را به اداره تعاون كار تسليم مي نمايد .پس از آن بازرس كار به بررسي انطباق شرايط عمومي كارگاه با آئين نامه هاي حفاظتي و دستورالعمل مربوطه پرداخته و در صورت نقص ، موارد نقص را اعلام مي نمايد .
نوع خدمت: يكپارچه سازي
نحوه ارائه خدمت:
اعزام تيم هاي ورزشي كارگران به مسابقات قهرماني كارگران كشور
شرح خدمت:
اداره كل امور ورزشي وزارت متبوع همه ساله طبق تقويم ورزشي نسبت به برگزاري انواع مسابقات ورزشي ويژه جامعه كارگري اقدام مي نمايد كه نفرات و تيمهاي برتر هر استان براي شركت در اين مسابقات اعزام مي شوند .
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal