خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 52 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها
شرح خدمت:
با توجه به اهمیت مالی در تعاونی وزارت متبوع در جهت کمک هرچه بیشتر به تعاونی ها و آموزش دادن انها برای آشنایی بیشتر با مسائل مالی در این خصوص نظارت می نماید.
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی ها
شرح خدمت:
اولین و مهم ترین رکن شرکت تعاونی مجمع می باشد که مهم ترین تصمیمات برای تعاونی در آن اتخاذ می گردد وظیفه نظارت در مجامع و انتخابات تعاونی ها با این وزارتخانه می باشد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی
شرح خدمت:
پس از ثبت تشکل ها ی کارگری و کارفرمایی اقدامات ، جهت برگزاری جلسات و مجامع و کانون ها و .. صورت می پذیرد که تمامی اقدامات جهت برگزاری جلسات و مجامع با هماهنگی و نظارت نمایندگان وزارت متبوع صورت می پذیرد. و در تمامی این جلسات و مجامع و رای گیری جهت انتخاب هیئت ها می بایست نمایندگان وزارت متبوع حضور داشته و گزارشات و صورتجلسات را به مراجع ذیصلاح ارجاع دهند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
نظارت بر راه‌اندازی و فعالیت خانه های بهداشت کارگری
شرح خدمت:
تأمین سلامتی کارگران و اعضاء خانواده آنها ارتقاء دانش و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی در کارگران که به طور غیرمستقیم بر اعضاء خانواده آنان اثر خواهد داشت . - سالم سازی محیط کار
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
معرفی برترین های حوزه کار و تعاون
شرح خدمت:
ر این خدمت کارافرینان کشور اطلاعات خود را در سامانه ثبت میکنند و پس از بررسی توسط کارگروه های مشخص شده و داوری ،برترینهای آنان انتخاب می شوند و در جشنواره کارآفرینان برتر از آنان تقدیر می گرد
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مراحل دريافت تسهيلات طرح هاي كارآفريني ازمحل توان تسهيلات دهي بانكهاي عامل
شرح خدمت:
پرداخت تسهيلات به طرح هاي نيمه تمام و طرح هاي متقاضي سرمايه در گردش و طرح هاي توسعه اي
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی
شرح خدمت:
به متقاضیان مشاغل خانگی اطلاعات لازم در زمینه شغلهای خانگی داده می شود.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدیدکارت کار اتباع خارجی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید کارت کار جهت اتباع افغان موافقت با صدور یا تمدید کارت کار برای کلیه اتباع افغان در مراکز استانها وتوسط اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی انجام می گیرد
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدیدکارت کار اتباع خارجی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید کارت کار جهت اتباع افغان موافقت با صدور یا تمدید کارت کار برای کلیه اتباع افغان در مراکز استانها وتوسط اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی انجام می گیرد
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدیدگواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی
شرح خدمت:
- ثبت ارائه درخواست تائید صلاحیت ازسوی شرکت و تشکیل پرونده در انجمن صنفی عضوکانون سراسری - تائید صلاحیت
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی
شرح خدمت:
صدور مجوز برای کاریابی های خارجی
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی
شرح خدمت:
مروزه کسب وکارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاداشتغال ودرآمددرسراسرجهان محسوب میگردند. قابلیت انجام این نوع کسب وکاردر «منزل»سبب ایجادمزایای بسیاری برای شاغلین آنهامیشود،که ازجمله میتوان به ایجادتوازن بین مسئولیت خانوادگی زنان واشتغال آنان،حذف هزینه های مربوط به خرید،رهن واجاره کارگاه وایاب وذهاب،استفاده ازنیروی کارسایراعضای خانواده وایجادزمینه های کارخانوادگی،امکان انتقال تجارب ازطریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد- شاگردی بین اعضاءخانواده و... اشارهنمود.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید مجوز فعالیت مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی
شرح خدمت:
صدور و تمدید مراکز مشاوره ،کافه کار آفرینی ،شتاب دهنده ، فضای کاری مشترک و کافه کارآفرینی - ثبت ارائه درخواست تائید صلاحیت ازسوی شرکت و تشکیل پرونده در انجمن صنفی عضوکانون سراسری. در صورت عدم وجود انجمن صنفی در استان توسط دبیرخانه اداره کل استان این امر صورت می گیرد. - تایید دبیرخانه و ارسال به دبیرخانه هیات فنی - تائید صلاحیت وصدورمجوز و تحویل به متقاضی به همراه نام کاربری و رمز عبور
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید مجوز فعالیت مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی
شرح خدمت:
صدور و تمدید مراکز مشاوره ،کافه کار آفرینی ،شتاب دهنده ، فضای کاری مشترک و کافه کارآفرینی - ثبت ارائه درخواست تائید صلاحیت ازسوی شرکت و تشکیل پرونده در انجمن صنفی عضوکانون سراسری. در صورت عدم وجود انجمن صنفی در استان توسط دبیرخانه اداره کل استان این امر صورت می گیرد. - تایید دبیرخانه و ارسال به دبیرخانه هیات فنی - تائید صلاحیت وصدورمجوز و تحویل به متقاضی به همراه نام کاربری و رمز عبور
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی شرکت های ساختمانی و خدمات عمومی
شرح خدمت:
ه استناد مواد 13،85 و91 قانون کارجمهوری اسلامی ایران آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری و به منظور وحدت رویه در تشکیل پرونده ها و ایجاد بانک اطلاعاتی و جلوگیری از اتلاف زمان سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور راه اندازی و به مورد اجرا گذاشته شد
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها
شرح خدمت:
طابق ماده 51 و 52 قانون بخش تعاون کشور صدور مجوز تشکیل تعاونی ، اتاق تعاون و اتحادیه ها بر عهده وزارت متبوع می باشد که در این خصوص وزارتخانه پس از درخواست متقاضیان و بررسی های لازم نسبت به صدور مجوز اقدام می نماید.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی
شرح خدمت:
بعد از مشخص کردن نوع تشکل-تقاضا جهت تشکیل آن ارسال و سپس اداره کار یا ستاد موارد و مدارک ارسالی را بررسی و استعلامات از سایر دستگاهها انجام و بعد از مراحل قانونی مجوز مورد نظر صادر میگردد.
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی - موافقت با صدور یا تمدید روادید کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها وتوسط اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی انجام می گیرد
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید پروانه کار جهت اتباع خارجی موافقت با صدور یا تمدید پروانه کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها و توسط اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی انجام می گیرد.
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1 2 3  >   >>  
Powered by DorsaPortal