خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 15 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
ماليات بر درآمد مشاغل خودرو
شرح خدمت:
ماليات بر درآمد مشاغل خودرو يكي از فرآيندهاي مالياتي است كه توسط سازمان امور مالياتي اجرا مي گردد. براساس اين فرآيند كليه خودروهاي باري، عمومي، راهسازي و تاكسي ها موظفند در پايان هر سال مبلغ درآمد خود را در قالب اظهارنامه مالياتي به سازمان امور مالياتي كشور ارائه دهند. در فرايند تهيه شده، تسليم اظهارنامه و صدور مفاصا حساب مالياتي از طريق دفاتر پيشخوان دولت انجام خواهد شد. اين فرايند به گونه اي يكپارچه انجام مي گيرد و كليه فعاليتها به شكل مستقيم در سازمان منعكس شده و موديان در هر مرحله مي توانند ادامه فرآيند را از طريق سامانه پيگيري نمايند.
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
گواهي تبصره يك ماده 186 ق.م.م
شرح خدمت:
طبق قانون شعب بانك موظف هستند ، وضعيت بدهي متقاضيان وام را براساس مفاد مندرج در تبصره يك ماده 186 ق.م.م از واحد مالياتي مربوطه استعلام كنند. اين سامانه در راستاي سهولت در انجام اين فرآيند توليد شده است. با ثبت الكترونيكي درخواست توسط شعب بانك، درخواست به كارتابل واحد مالياتي مربوطه رفته و پس از بررسي توسط كارشناس مربوطه ، پاسخ بصورت الكترونيكي براي بانك درخواست كننده ارسال مي شود.
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدور گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
شرح خدمت:
به موجب قانون مالیات برارزش افزوده مودیان مالیاتی بنا بر فراخوان‌های سازمان در صورت مشمولیت در این نظام مالیاتی می‌بایست نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. بدین منظور سامانه مالیات برارزش افزوده امکان پیش ثبت نام و ثبت نام به صورت الکترونیکی را برای مودیان فراهم کرده است. مودیان این نظام فقط یکبار جهت احراز هویت و بررسی اصالت مدارک باید به اداره کل مربوطه مراجعه نمایند. همچنین پس از ارائه درخواست گواهینامه توسط مودی از طریق وبگاه مالیات بر ارزش افزوده امکان مشاهده درخواست توسط واحدهای خدمات مودیان و صدور گواهینامه فراهم است و اعتبار گواهینامه‌های صادر شده نیز در این سامانه قابل مشاهده می باشد.
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
سامانه رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی
شرح خدمت:
سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد فعال گردیده، فرآیندی است که به موجب آن شما می توانید شکایات خود را ثبت نموده و دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر دفاتر ذیربط مسئولیت رسیدگی به این شکایات را به عهده دارند.
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی
شرح خدمت:
از طریق این سامانه تمامی مودیان حقیقی و حقوقی که اطلاعات پرونده آنها در سامانه سنیم (سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی) موجود باشد و نسبت به اوراق مالیاتی ابلاغ شده به وی (اعم از برگ ارزیابی، برگ رای) در مهلت قانونی اعتراض داشته باشند، می توانند با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، اقدام به ثبت اعتراض خود نمایند. امکان ثبت اعتراض برای آن دسته از مودیان امکانپذیر است که در سامانه یکپارچه مالیاتی دارای پرونده باشند.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و صدور گواهی مربوطه
شرح خدمت:
سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل گروه اول، دوم و سوم) به صورت مشارکتی یا انفرادی همراه با امضا الکترونیک را در این سامانه قرار داده است.اشخاص حقیقی پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه
شرح خدمت:
سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه اشخاص حقوقی همراه با امضا الکترونیک را در این سامانه قرار داده است. اشخاص حقوقی پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک و صدور گواهی مربوطه
شرح خدمت:
سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه های مالیات بر درآمد اجاره املاک را در سایت عملیات الکترونیکی مودیان قرار داده است. اشخاص در اظهارنامه اجاره املاک با انجام ثبت نام موقت می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
سامانه دریافت و پردازش اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م
شرح خدمت:
سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به تشکیل پایگاه اطلاعات درآمد و هزینه مودیان مالیاتی نموده است . این پایگاه متشکل از اطلاعات برون سازمانی و درون سازمانی می باشد.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
سامانه دریافت و پردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م
شرح خدمت:
این سامانه در راستای ارائه خدمات موضوع ماده 169 ق.م.م. ایجاد گردیده است. فهرست های موجود شامل خرید، فروش، قرارداد پس از اصلاح قانون در تاریخ 1394/4/31 تغییر داده شده است و هشت فهرست جدید شامل دریافت قرارداد، صادرات، واردات، حق العملکاری، فعالیت های ساخت و پیش فروش املاک، قرارداد اجاره به آن ها اضافه گردید.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
سامانه دریافت مالیات بر در آمد حقوق
شرح خدمت:
این سامانه در راستای تسهیل در پرداخت مالیات حقوق توسط مودیان مالیاتی از طریق رسانه های الکترونیکی و یکسان سازی رویه های دریافت مالیات و ایجاد بستری مناسب جهت سهولت در پردازش اطلاعات راه اندازی گردیده است. در این سامانه تمامی خدمات مربوط به فهرست حقوق شامل صدور و پرداخت قبض، تعریف کارمند جدید، اعلام پایان کار حقوق بگیران و ویرایش تمامی اطلاعات شغلی و حقوقی آنان و امکان صدور قبوض مالیاتی مربوط به تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم ارائه می گردد.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارائه شماره اقتصادی
شرح خدمت:
مودیان جهت بهره مندی از بسیاری از خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین دریافت شماره اقتصادی جدید باید در این سامانه اطلاعات خود را تکمیل نمایند. دریافت این خدمات پس از گذراندن مراحل پیش ثبت نام، تایید اطلاعات اولیه، ثبت نام، تایید اطلاعات ثبت نام، تطبیق اطلاعات پرونده با اطلاعات الکترونیکی امکان پذیر می باشد.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
سامانه ارائه خلاصه پرونده مالیاتی مودیان
شرح خدمت:
این خدمت جهت دسترسی مودیان مالیاتی به خلاصه پرونده های مالیاتی آن ها که در سیستم های اشخاص حقوقی و حقیقی، ثبت گردیده است می باشد. پیش نیاز استفاده از این سامانه داشتن کلمه کاربری و رمز عبور از سامانه ثبت نام الکترونیکی است.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و صدور گواهی مربوطه
شرح خدمت:
بنا بر ماده 21 قانون مالیات برارزش افزوده مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام شده است، تکمیل و تسلیم نمایند. بدین منظور در سامانه مالیات برارزش افزوده، امکان تسلیم اظهارنامه و قبوض الکترونیکی ایجاد شده است که این امر موجب حذف مراجعات مودیان به ادارات امور مالیاتی کشور می‌گردد. به منظور جلوگیری از تخلفات و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های مالیاتی مودیان، سامانه مالیات برارزش افزوده امکان صدور قبوض الکترونیکی را برای مودیان فراهم کرده است که شناسه‌های مذبور حاوی شناسه قبض و شناسه پرداخت می‌باشند که از طریق کلیه درگاه‌های بانک ملی قابل پرداخت می‌باشند که این امر موجب کاهش مراجعات ارباب رجوع به ادارات می‌شود.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
شرح خدمت:
ارائه درخواست استرداد توسط مودی از طریق وبگاه مالیات بر ارزش افزوده
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal