خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 19 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
شرح خدمت:
الكترونيكي شده مراحل انجام قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
فرمها و ساير خدمات ( فرمهاي استعلام دفتر برنامه ريزي و بودجه، مشخصات تابلوهاي دفاتر اسناد رسمي،دفتر ازدواج وطلاق،مجموعه استانداردهاي ICT)
شرح خدمت:
فرمها و ساير خدمات ( فرمهاي استعلام دفتر برنامه ريزي و بودجه، مشخصات تابلوهاي دفاتر اسناد رسمي،دفتر ازدواج وطلاق،مجموعه استانداردهاي ICT)
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
فرم پيگيري آخرين وضعيت استعلام الكترونيكي ملك
شرح خدمت:
فرم پيگيري آخرين وضعيت استعلام الكترونيكي ملك بصورت آنلاين
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور
شرح خدمت:
استعلام شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور بصورت الكترونيكي و زمان كوتاه انجام مي گيرد.
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
راهنماي قوانين و مقررات كارمندان سازمان
شرح خدمت:
راهنماي قوانين و مقررات كارمندان سازمان
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
راهنماي امور مراجعين، مالكيت صنعتي
شرح خدمت:
راهنماي امور مراجعين، مالكيت صنعتي
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
راهنماي امور مراجعين، دفتر حقوقي
شرح خدمت:
راهنماي امور مراجعين، دفتر حقوقي
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
راهنماي امور مراجعين، دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات
شرح خدمت:
راهنماي امور مراجعين، دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
راهنماي امور مراجعين، ثبت شركتها
شرح خدمت:
راهنماي امور مراجعين، ثبت شركتها
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
راهنماي امور مراجعين، امور مشاورين املاك و خودرو
شرح خدمت:
راهنماي امور مراجعين، امور مشاورين املاك و خودرو
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
راهنماي امور مراجعين، امور اسناد و سردفتران
شرح خدمت:
راهنماي امور مراجعين، امور اسناد و سردفتران
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
راهنماي امور مراجعين، املاك
شرح خدمت:
راهنماي امور مراجعين، املاك
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
راهنماي امور مراجعين، اطلاعات پايه و اصطلاحات ثبتي
شرح خدمت:
راهنماي امور مراجعين، اطلاعات پايه و اصطلاحات ثبتي
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
راهنماي امور مراجعين، اسناد لازم الاجرا
شرح خدمت:
راهنماي امور مراجعين، اسناد لازم الاجرا
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
جستجوي آگهي هاي سازماني
شرح خدمت:
جستجوي آگهي هاي سازمان هاي غيردولتي
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
ثبت تغييرات شركتها
شرح خدمت:
با اجرايي شدن سامانه ي ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري مراجعات ارباب رجوع به صورت اينترنتي و از طريق سامانه ي اينترنتي http://irsherkat.ssaa.ir به طور غير حضوري انجام مي گيرد.علاوه بر آن مي توان كليه اطلاعات مربوط به چگونگي تنظيم درخواست ها و مدارك مورد لزوم بخشنامه ها و شيوه نامه هاي اجرايي ثبت شركتها و اطلاع رساني هاي آتي را نيز از طريق پايگاه اطلاع رساني ثبت شركت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir رصد و پيگيري نمود.
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
ثبت تأسيس شركتها
شرح خدمت:
نحوه ي ثبت شركت در اداره ثبت شركت ها از حالت سنتي خارج شده است.يعني قبلا ارباب رجوع مراجعه مستقيم به اداره ثبت داشت و از طريق فرم مربوطه ،اسامي مورد نظر را پيشنهاد مي داد و اين اسامي فقط در تهران مورد بررسي قرار مي گرفت، سپس متقاضي مراجعه مي نمود وبه صورت دستي ،مدارك ،صورت جلسات و اساسنامه راارايه مي كرد تا توسط كارشناس ثبت شركتها مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تاييد در دفاتر ثبت شركتها ثبت شود و پس از اخذ امضاهاي لازم، شركت به ثبت رسد ولي در حالت فعلي با اجرايي شدن سامانه ي ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري مراجعات ارباب رجوع به صورت اينترنتي و از طريق سامانه ي اينترنتي http://irsherkat.ssaa.ir به طور غير حضوري انجام مي گيرد.علاوه بر آن مي توان كليه اطلاعات مربوط به چگونگي تنظيم درخواست ها و مدارك مورد لزوم بخشنامه ها و شيوه نامه هاي اجرايي ثبت شركتها و اطلاع رساني هاي آتي را نيز از طريق پايگاه اطلاع رساني ثبت شركت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir رصد و پيگيري نمود.
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تصديق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمي
شرح خدمت:
تصديق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمي بصورت الكترونيكي توسط متقاضيان
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
پلمپ دفاتر
شرح خدمت:
پلمپ دفاتر قانوني و تجاري بصورت الكترونيكي و بدون نياز به مراجعه متقاضيان انجام مي گيرد.
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal