خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 4 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
میز خدمت الکترونیکی
شرح خدمت:
ارباب رجوع به جهت آشنایی خدمات الکترونیکی می تواند وارد این سامانه گردد
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
سامانه نهاده بخش نپ(سازمان مركزي تعاون روستايي ايران)
شرح خدمت:
توزيع آسان خريد و فروش نهاد هاي دامي در اختيار كشاورزان قرار گيرد
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
سامانه جامع آمار و اطلاعات سازمان وشبكه تعاونيها
شرح خدمت:
اين سامانه بدين منظور طراحي گرديده تا كليه تشكلهاي تحت پوشش سازمان تعاون روستايي آمار و اطلاعات عملكردي زير ساختي خود را در حوزه هاي مختلف آموزش ، بازرگاني ، خدمات فني و مهندسي، اعتبارات، خدمات فني و كشاورزي ، امور تشكلها و نظامهاي بهره برداري به اداره تعاون روستايي شهرستان ارائه نمايند تا پس از تاييد اطلاعات ثبت شده توسط ، رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان مربوطه ،اطلاعات و آمار جهت تاييد و استخراج آمار و اطلاعات در اختيار سازمان تعاون روستايي استان قرار گيرد و اطلاعات تاييد شده مورد بهره برداري سازمان تعاون روستايي ايران باشد
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
سامانه انبارداري محصولات كشاورزي
شرح خدمت:
در اقتصاد حلقه اي از زنجيره توليد ،انتقال ،توزيع و مصرف به شمار رفته و نقش اتصال واسط رادر انتقال كالا از مبداءتوليد تا بازار مصرف و سپس توزيع را بعهده دارد
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal