خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 20 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
نمایش مجازی موزه ها و اماکن فرهنگی،تاریخی کشور
شرح خدمت:
راجعه به پرتال سازمان با آدرس www.tafrihati.com 2-مراجعه به محل موزه یا اماکن فرهنگی،تاریخی و تهیه بلیت از طریق کیوسک های الکترونیکی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
فروش بلیط اماکن فرهنگی - تاریخی
شرح خدمت:
مراجعین محترم می بایست از طریق درگاه سایت فروش بلیت الکترونیک و یا با مراجعه حضوری به محل موزه از طریق کیوسک های تعبیه شده اقدام به خرید بلیت نمایند که طی فرآیند با تکمیل فرم مربوطه وانتخاب نام موزه به درگاه بانکی وصل شده و با پرداخت از طریق شبکه شتاب خرید نموده و پرینت بلیت خود را اخذ نمایند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید کارت راهنمایان گشت
شرح خدمت:
ه منظور راهنمایی متقاضیان بند ب برای ثبت نام و درج کامل مشخصات و مدارک درخواستی و همچنین ادامه روند مربوط به صدور مجوز از جمله معرفی نام و مکان و ضمانت نامه و سایر مراحل مربوط به تمدید و ... در ورود به سامانه در صفحه اول درج شده است.ثبت درخواست و تکمیل کلیه اطلاعات مربوط به گشت (وردی.خروجی.مستقل) اعم از مشخصات راهنما و مدارک مربوط به آن و در مرحله بعد تمام اطلاعات گشت اعم از زمان و تاریخ و اسامی مسافران و بیمه نامه های مربوط به آنها و مشخصات وسیله حمل و نقل
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ( بند ب)
شرح خدمت:
ه منظور راهنمایی متقاضیان بند ب برای ثبت نام و درج کامل مشخصات و مدارک درخواستی و همچنین ادامه روند مربوط به صدور مجوز از جمله معرفی نام و مکان و ضمانت نامه و سایر مراحل مربوط به تمدید و ... در ورود به سامانه در صفحه اول درج شده است .صدور مجوز بند ب (تور گردانی با استناد به آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، زیارتی و جهانگردی با داشتن شرایط مندرج در آئین نامه مذکور اعلام می گردد.ثبت نام در سامانه ta.mcth.ir ( سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی) با ذکر مشخصات کامل متقاضی به همراه شماره موبایل و آدرس ایمیل و اسکن کلیه مدارک مرتبط با متقاضی ..ثبت نام در سامانه 5 مرحله بوده که متقاضی می بایست در زمان ثبت نام نسبت به تکمیل آن اقدام نماید .زمان ثبت نام متقاضی و مدیر فنی همزمان انجام می پذیرد، پس از ثبت پیامک برای متقاضی ارسال می گردد.مبنی بر اینکه برای ادامه روند از طریق ادارات کل استان ها پیگیری نماید . ادارات استانی درخواست متقاضی را بررسی نموده و پس از موافقت اولیه از سوی استان متقاضی برای تعیین صلاحیت به حراست و تشخیص هویت و وزارت بهداشت معرفی می شود سپس برای ادامه روند معرفی نام و مکان و ضمانت نامه بانکی می تواند از طریق سامانه مذکور اقدام نموده و پس از ارائه ضمانت نامه بانکی و تکمیل روند کار پروانه بهره برداری برای آن صادر شود.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور و تمدید کارت شناسایی فعالین و شاغلین صنایع دستی
شرح خدمت:
اخذ مجوز پروانه تولید انفرادی و یا کارت شناسایی صنعتگری برای متقاضیان بهرمندی از پوشش بیمه صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر الزامسیت . 1-1برای متقاضیان بهرمندی از پوشش بیمه تامین اجتماعی (در صورت تامین اعتبار از سوی سازمان محترم برنامه و بودجه) داشتن پروانه تولید انفرادی و یا داشتن کارت شناسایی با کد 4/4 الزامی است.2- مراجعه به معاونت صنایع دستی استان یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه و ارائه درخواست بهره مندی از پوشش بیمه. 3- اخذ معرفی نامه از معاونت صنایع دستی استان یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه خطاب به صندوق بیمه ای مورد تقاضا. 4- مراجعه به نمایندگی های صندوق بیمه مورد تقاضا. 5- واریز مستمر حق بیمه. مشاغل خانگی: 1- اخذ مجوز پروانه تولید انفرادی و یا کارت شناسایی صنعتگری برای متقاضیان مجوز مشاغل خانگی مرتبط با رشته های صنایع دستی الزامیست. 2- مراجعه به سامانه حمایت از مشاغل خانگی 3-.متقاضیان مشاغل خانگی لازم است متناسب با نوع فعالیت مورد نظر خود یکی از فرم های ثبت نام (مستقل – پشتیبان ) را تکمیل نمایند .4 - فرمهای تکمیلی توسط معاونت صنایع دستی استان و یا نمایندگی های ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها واقع در شهرستان های تابعه بررسی شده و در صورت تائید مجوز مربوطه صادر خواهد شد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور و تمدید جواز تاسیس کارگاه صنایع دستی
شرح خدمت:
راجعه متقاضیان به سامانه هوشمند صنایع دستی ( http://my.mcth.ir ) بصورت شخصی و یا ازطریق دفاترپیشخوان دولت - ثبت نام از متقاضی و تکمیل فرمهای مربوطه توسط ایشان طبق راهنمای موجود- ذخیره اطلاعات درسامانه توسط متقاضی و دریافت کد رهگیری - اطلاع رسانی به متقاضی درهرمرحله ، تا زمان دریافت مجوز - قرارگرفتن پرونده متقاضی درکارتابل معاونت صنایع دستی استان متبوعه براساس حوزه فعالیت متقاضی - مشاهده و ارجاع پرونده ازطریق معاونت استان به کارشناس مربوطه - بررسی پرونده توسط کارشناس فنی استان - درصورت تائید مدارک و پرونده ، تعیین بازه زمانی جهت بازدید و اطلاع رسانی زمان آن به متقاضی - درصورت عدم تائید مدارک ، عودت پرونده به کارتابل متقاضی و اعلام دلایل برگشت ( نقص پرونده ، رد پرونده و ....)‌ جهت اطلاع و یا رفع نواقص موجود-درصورت تائید مدارک متقاضی، اعلام بازه زمانی جهت بازدید ازکارگاه و محل فعالیت متقاضی - ثبت و اعلام نتایج بازید- درصورت تائید فعالیت متقاضی ، چاپ مجوز و ارسال آن جهت امضاء معاون و مدیرکل استان- الحاق هولوگرام برمجوزهای صادرشده - اطلاع رسانی و تحویل مجوز به متقاضی حداقل مراجعه حصورری کارشناسان استانی و ستادی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی
شرح خدمت:
راجعه متقاضیان به سامانه هوشمند صنایع دستی ( http://my.mcth.ir ) بصورت شخصی و یا ازطریق دفاترپیشخوان دولت - ثبت نام از متقاضی و تکمیل فرمهای مربوطه توسط ایشان طبق راهنمای موجود- ذخیره اطلاعات درسامانه توسط متقاضی و دریافت کد رهگیری - اطلاع رسانی به متقاضی درهرمرحله ، تا زمان دریافت مجوز - قرارگرفتن پرونده متقاضی درکارتابل معاونت صنایع دستی استان متبوعه براساس حوزه فعالیت متقاضی - مشاهده و ارجاع پرونده ازطریق معاونت استان به کارشناس مربوطه - بررسی پرونده توسط کارشناس فنی استان - درصورت تائید مدارک و پرونده ، تعیین بازه زمانی جهت بازدید و اطلاع رسانی زمان آن به متقاضی - درصورت عدم تائید مدارک ، عودت پرونده به کارتابل متقاضی و اعلام دلایل برگشت ( نقص پرونده ، رد پرونده و ....)‌ جهت اطلاع و یا رفع نواقص موجود-درصورت تائید مدارک متقاضی، اعلام بازه زمانی جهت بازدید ازکارگاه و محل فعالیت متقاضی - ثبت و اعلام نتایج بازید- درصورت تائید فعالیت متقاضی ، چاپ مجوز و ارسال آن جهت امضاء معاون و مدیرکل استان- الحاق هولوگرام برمجوزهای صادرشده - اطلاع رسانی و تحویل مجوز به متقاضی حداقل مراجعه حصورری کارشناسان استانی و ستادی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی
شرح خدمت:
مراجعه متقاضیان به سامانه هوشمند صنایع دستی ( my.mcth.ir ) بصورت شخصی و یا ازطریق دفاترپیشخوان دولت - ثبت نام از متقاضی و تکمیل فرمهای مربوطه توسط ایشان طبق راهنمای موجود- ذخیره اطلاعات درسامانه توسط متقاضی و دریافت کد رهگیری - اطلاع رسانی به متقاضی درهرمرحله ، تا زمان دریافت مجوز - قرارگرفتن پرونده متقاضی درکارتابل معاونت صنایع دستی استان متبوعه براساس حوزه فعالیت متقاضی - مشاهده و ارجاع پرونده ازطریق معاونت استان به کارشناس مربوطه - بررسی پرونده توسط کارشناس فنی استان - درصورت تائید مدارک و پرونده ، تعیین بازه زمانی جهت بازدید و اطلاع رسانی زمان آن به متقاضی - درصورت عدم تائید مدارک ، عودت پرونده به کارتابل متقاضی و اعلام دلایل برگشت ( نقص پرونده ، رد پرونده و ....)‌ جهت اطلاع و یا رفع نواقص موجود-درصورت تائید مدارک متقاضی، اعلام بازه زمانی جهت بازدید ازکارگاه و محل فعالیت متقاضی - ثبت و اعلام نتایج بازید- درصورت تائید فعالیت متقاضی ، چاپ مجوز و ارسال آن جهت امضاء معاون و مدیرکل استان- الحاق هولوگرام برمجوزهای صادرشده - اطلاع رسانی و تحویل مجوز به متقاضی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری
شرح خدمت:
به اطلاع کلیه متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه گردشگری می رساند که با مراجعه به سامانه، می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت رمز کاربری و کلمه عبور در سیستم اقدام نمایند. 2-با تکمیل اطلاعات و ثبت مدارک مورد نیاز، می توانند نسبت به انجام فرآیند صدور موافقت اصولی اقدام نمایند. تذکر: در ورود اطلاعات خود نهایت دقت را داشته باشید. در صورتی که اطلاعات ثبت نام را ناقص وارد نمایید ممکن است به خدمات مورد نظر خود دسترسی پیدا نکنید. 3- بعد از انجام هر مرحله، پیامکی برای متقاضی ارسال خواهد شد تا از روند انجام مراحل کار مطلع و در صورت نقص مدارک نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام نماید. 4- آن دسته از متقاضیانی که قبل از راه اندازی سامانه، درخواست و مدارک خود را به ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ها ارائه و یا مجوزی دریافت نمودند در فرم های خود اظهاری نسبت به بارگذاری مدارک اقدام و سایر مراحل مربوطه از طریق سامانه قابل پیگیری خواهد بود. مدارک مورد نیاز: الف) پیش طرح اولیه: شرح خدمات کلیات طرح به شرح ذیل می باشد: فصل اول: شناخت 1-1- شناخت منطقه (بررسی موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روی نقشه و یا عکس هوایی) 1-2- شناخت و بررسی سایت شامل: 1-2-1- کروکی جانمایی سایت با ذکر ابعاد و اندازه. 1-2-2- بررسی شبکه ارتباطی و دسترسی منتهی به سایت بر روی نقشه . 1-2-3- بررسی تأسیسات زیربنایی در سایت و محدوده آن بر روی نقشه ( آب ، برق، گاز ، فاضلاب ، راه و ...) 1-3- بررسی کاربریهای اطراف سایت (اراضی و کاربریهای همجوار زمین) * * متقاضی اطلاعات مورد نیاز را می تواند از شهرداری محل و در صورت خارج محدوده بودن زمین از ادارات راه و شهرسازی اخذ نماید . فصل دوم: مبانی اولیه طراحی 2-1- تدوین اهداف و ایده های اولیه طراحی جهت احداث پروژه. 2-2- جدول برنامه فیزیکی شامل : عنوان فضاهای اصلی و متراژ تقریبی و تعیین درصد هر فعالیت و کاربری و هر یک از این فضاها ، تعداد طبقات و حداکثرارتفاع 2-3- ارایه جدول پیش بینی فرآیندمالی طرح و برنامه سرمایه گذاری به صورت برآورد تقریبی هزینه های اجرایی طرح و پروژه به صورت تفکیک شده هر بخش از پروژه توصیه میشود. ب) مستندات مالی: گردش حساب مالی، مدارک و مستندات اموال منقول و غیر منقول ج) اسناد مالکیت: شامل مالکیت خصوصی، قرارداد اجاره با دستگاه های اجرایی (مانند شهرداری، امور اراضی، راه و شهرسازی و...) اجاره نامه بلند مدت (حداقل 5 ساله) به انضمام رضایت محضری مالک مبنی بر اجرای طرح گردشگری در ملک مذکور و... تذکر1: در صورت دولتی بودن زمین، نیازی به بارگذاری اسناد مالکیت اراضی نمی باشد. د) انتخاب نوع طرح مطابق با مصادیق مندرج در آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری مصوب 11/6/94 که در سامانه بارگذاری شده می باشد(خارج از موارد مذکور امکان انتخاب پروژه دیگری میسر نمی باشد). هـ) نقشه utm و کروکی محل اجرای طرح 5- پس از بارگذاری مدارک مذکور توسط متقاضی و تأیید کارشناس استان مبنی بر تکمیل مدارک، طی پیامکی تاریخ بازدید از محل اجرای طرح به سرمایه گذار ارسال می شود. در صورت داشتن نواقص نیز به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. 6- پس از تأیید طرح توسط کارشناس بازدید کننده، متقاضی نسبت به دریافت مدارک تکمیلی از سامانه (اعتبارسنجی، تعهدنامه و گواهی عدم بدهی بانکی) اقدام و پس از تکمیل، بارگذاری می نماید. 7- طرح متقاضی در کمیته فنی سرمایه گذاری بررسی و نتیجه آن طی پیامکی به متقاضی اعلام خواهد شد. در صورت موافقت با طرح مذکور، موافقت اصولی برای سرمایه گذار صادر خواهد شد. تذکر 2: شایان ذکر است در صورتی که حجم سرمایه گذاری بالای 150 میلیارد ریال باشد، قبل از صدور موافقت اصولی، تأیید ستاد مرکزی (دفتر تسهیلات و تأمین منابع) الزامی می باشد. 8- پس از اخذ موافقت اصولی، متقاضی می بایست نسبت به اخذ استعلام از دستگاه های اجرایی مرتبط اقدام نماید و استعلام های دریافتی از ارگان ها توسط کارشناس استان، در سامانه بارگذاری خواهد شد. 9- نقشه های معماری پروژه توسط متقاضی در سامانه بارگذاری و به تأیید کارشناسان فنی خواهد رسید. 10-جهت اخذ پروانه ساخت، معرفی نامه توسط اداره کل استان برای متقاضی صادر می شود. 11-متقاضی نسبت به بارگذاری پروانه ساخت و برنامه زمانبندی اتمام پروژه که (الگوی برنامه زمانبندی در سامانه موجود است) اقدام می نماید. 10- پس از اخذ پروانه ساخت از مراجع ذیربط، مجوز ایجاد برای متقاضی صادر می شود.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور معرفی نامه جهت دفتر خدمات مسافرتی گردشگری به سایر دستگاه ها
شرح خدمت:
ه منظور راهنمایی متقاضیان بند ب برای ثبت نام و درج کامل مشخصات و مدارک درخواستی و همچنین ادامه روند مربوط به صدور مجوز از جمله معرفی نام و مکان و ضمانت نامه و سایر مراحل مربوط به تمدید و ... در ورود به سامانه در صفحه اول درج شده است .
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز و نظارت بر ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری
شرح خدمت:
اهنمای صدور موافقت اصولی: 1- به اطلاع کلیه متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه گردشگری می رساند که با مراجعه به سامانه، می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت رمز کاربری و کلمه عبور در سیستم اقدام نمایند. 2-با تکمیل اطلاعات و ثبت مدارک مورد نیاز، می توانند نسبت به انجام فرآیند صدور موافقت اصولی اقدام نمایند. تذکر: در ورود اطلاعات خود نهایت دقت را داشته باشید. در صورتی که اطلاعات ثبت نام را ناقص وارد نمایید ممکن است به خدمات مورد نظر خود دسترسی پیدا نکنید. 3- بعد از انجام هر مرحله، پیامکی برای متقاضی ارسال خواهد شد تا از روند انجام مراحل کار مطلع و در صورت نقص مدارک نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام نماید. 4- آن دسته از متقاضیانی که قبل از راه اندازی سامانه، درخواست و مدارک خود را به ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ها ارائه و یا مجوزی دریافت نمودند در فرم های خود اظهاری نسبت به بارگذاری مدارک اقدام و سایر مراحل مربوطه از طریق سامانه قابل پیگیری خواهد بود. مدارک مورد نیاز: الف) پیش طرح اولیه: شرح خدمات کلیات طرح به شرح ذیل می باشد: فصل اول: شناخت 1-1- شناخت منطقه (بررسی موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روی نقشه و یا عکس هوایی) 1-2- شناخت و بررسی سایت شامل: 1-2-1- کروکی جانمایی سایت با ذکر ابعاد و اندازه. 1-2-2- بررسی شبکه ارتباطی و دسترسی منتهی به سایت بر روی نقشه . 1-2-3- بررسی تأسیسات زیربنایی در سایت و محدوده آن بر روی نقشه ( آب ، برق، گاز ، فاضلاب ، راه و ...) 1-3- بررسی کاربریهای اطراف سایت (اراضی و کاربریهای همجوار زمین) * * متقاضی اطلاعات مورد نیاز را می تواند از شهرداری محل و در صورت خارج محدوده بودن زمین از ادارات راه و شهرسازی اخذ نماید . فصل دوم: مبانی اولیه طراحی 2-1- تدوین اهداف و ایده های اولیه طراحی جهت احداث پروژه. 2-2- جدول برنامه فیزیکی شامل : عنوان فضاهای اصلی و متراژ تقریبی و تعیین درصد هر فعالیت و کاربری و هر یک از این فضاها ، تعداد طبقات و حداکثرارتفاع 2-3- ارایه جدول پیش بینی فرآیندمالی طرح و برنامه سرمایه گذاری به صورت برآورد تقریبی هزینه های اجرایی طرح و پروژه به صورت تفکیک شده هر بخش از پروژه توصیه میشود. ب) مستندات مالی: گردش حساب مالی، مدارک و مستندات اموال منقول و غیر منقول ج) اسناد مالکیت: شامل مالکیت خصوصی، قرارداد اجاره با دستگاه های اجرایی (مانند شهرداری، امور اراضی، راه و شهرسازی و...) اجاره نامه بلند مدت (حداقل 5 ساله) به انضمام رضایت محضری مالک مبنی بر اجرای طرح گردشگری در ملک مذکور و... تذکر1: در صورت دولتی بودن زمین، نیازی به بارگذاری اسناد مالکیت اراضی نمی باشد. د) انتخاب نوع طرح مطابق با مصادیق مندرج در آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری مصوب 11/6/94 که در سامانه بارگذاری شده می باشد(خارج از موارد مذکور امکان انتخاب پروژه دیگری میسر نمی باشد). هـ) نقشه utm و کروکی محل اجرای طرح 5- پس از بارگذاری مدارک مذکور توسط متقاضی و تأیید کارشناس استان مبنی بر تکمیل مدارک، طی پیامکی تاریخ بازدید از محل اجرای طرح به سرمایه گذار ارسال می شود. در صورت داشتن نواقص نیز به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. 6- پس از تأیید طرح توسط کارشناس بازدید کننده، متقاضی نسبت به دریافت مدارک تکمیلی از سامانه (اعتبارسنجی، تعهدنامه و گواهی عدم بدهی بانکی) اقدام و پس از تکمیل، بارگذاری می نماید. 7- طرح متقاضی در کمیته فنی سرمایه گذاری بررسی و نتیجه آن طی پیامکی به متقاضی اعلام خواهد شد. در صورت موافقت با طرح مذکور، موافقت اصولی برای سرمایه گذار صادر خواهد شد. تذکر 2: شایان ذکر است در صورتی که حجم سرمایه گذاری بالای 150 میلیارد ریال باشد، قبل از صدور موافقت اصولی، تأیید ستاد مرکزی (دفتر تسهیلات و تأمین منابع) الزامی می باشد. 8- پس از اخذ موافقت اصولی، متقاضی می بایست نسبت به اخذ استعلام از دستگاه های اجرایی مرتبط اقدام نماید و استعلام های دریافتی از ارگان ها توسط کارشناس استان، در سامانه بارگذاری خواهد شد. 9- نقشه های معماری پروژه توسط متقاضی در سامانه بارگذاری و به تأیید کارشناسان فنی خواهد رسید. 10-جهت اخذ پروانه ساخت، معرفی نامه توسط اداره کل استان برای متقاضی صادر می شود. 11-متقاضی نسبت به بارگذاری پروانه ساخت و برنامه زمانبندی اتمام پروژه که (الگوی برنامه زمانبندی در سامانه موجود است) اقدام می نماید. 10- پس از اخذ پروانه ساخت از مراجع ذیربط، مجوز ایجاد برای متقاضی صادر می شود.متقاضی پس از ثبت نام اولیه در پنجره واحد خدمات سازمان و اخذ شناسه کاربری و رمز عبور می‌تواند از طریق سامانه درخواست صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد ، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری درخواست اخذ مجوز و مدارک مورد را بارگذاری نماید.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور پروانه بهره برداری از تاسیسات گردشگری
شرح خدمت:
ین خدمت به صورت رایگان به متقاضیان ارائه میشود. صرفاً برای ارزیابی تاسیسات گردشگری توسط تاسیسات گردشگری به شرکت های عامل تطبیق طرف قرارداد مطابق با دستورالعمل تعرفه ارزیابی مصوب سازمان هزینه پرداخت می شود.کلیه افراد متقاضی ارزیابی تاسیسات گردشگری که دارای سابقه کار در زمینه گردشگری بوده و دوره های آموزشی مورد نظر را گذرانده باشند. واحدهای مشمول طرح تطبیق: کلیه تاسیسات گردشگری دارای ضوابط درجه بندی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی
شرح خدمت:
سامانه جامع خدمات مسافرتی به منظور ثبت اطلاعات و مدیریت مجوزهای بند ب کلیه دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی توسط معاو نت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد شده است. لذا کلیه دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی مکلف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه می باشند
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
درجه بندی و ارائه گواهی کیفیت کارگاه های تولیدات صنایع دستی
شرح خدمت:
مراجعه متقاضیان به سامانه هوشمند صنایع دستی ( http://my.mcth.ir ) بصورت شخصی و یا ازطریق دفاترپیشخوان دولت- ثبت نام از متقاضی و تکمیل فرمهای مربوطه توسط ایشان طبق راهنمای موجود- ذخیره اطلاعات درسامانه توسط متقاضی و دریافت کد رهگیری- اطلاع رسانی به متقاضی درهرمرحله ، تا زمان دریافت مجوز- قرارگرفتن پرونده متقاضی درکارتابل معاونت صنایع دستی استان متبوعه براساس حوزه فعالیت متقاضی- مشاهده و ارجاع پرونده ازطریق معاونت استان به کارشناس مربوطه - بررسی پرونده توسط کارشناس فنی استان- درصورت تائید مدارک و پرونده ، تعیین بازه زمانی جهت بازدید و اطلاع رسانی زمان آن به متقاضی-درصورت عدم تائید مدارک ، عودت پرونده به کارتابل متقاضی و اعلام دلایل برگشت ( نقص پرونده ، رد پرونده و ....)‌ جهت اطلاع و یا رفع نواقص موجود-درصورت تائید مدارک متقاضی ، اعلام بازه زمانی جهت بازدید ازکارگاه و محل فعالیت متقاضی- ثبت و اعلام نتایج بازید- درصورت تائید فعالیت متقاضی ، چاپ مجوز و ارسال آن جهت امضاء معاون و مدیرکل استان - الحاق هولوگرام برمجوزهای صادرشده- اطلاع رسانی و تحویل مجوز به متقاضی مراجعه ماهانه کارشناسان استانی و مراجعه ستادی مراجعه کارشناسان استانی به کارگاه های شناسایی شده تکمیل فرم های ارسال شده ستادی پس ا زبازدید برابر با شیوه نامه ارسالی جمع بندی ارسال موارد به ستاد بررسی ستادی و درجه بندی کارگاه ها بررسی مجدد بالاترین امتیازات کسب شده جهت صدور گواهی کیفیت کارگاهی طرح در کمیته درجه بندی و صدورر گواهی کیفیت تنظیم صورتجلسه و صدور گواهی کیفیت کارگاهی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
حمایت بیمه ای از کارگاه های صنایع دستی
شرح خدمت:
مراجعه متقاضیان به سامانه هوشمند صنایع دستی ( http://my.mcth.ir ) بصورت شخصی و یا ازطریق دفاترپیشخوان دولت - ثبت نام از متقاضی و تکمیل فرمهای مربوطه توسط ایشان طبق راهنمای موجود- ذخیره اطلاعات درسامانه توسط متقاضی و دریافت کد رهگیری - اطلاع رسانی به متقاضی درهرمرحله ، تا زمان دریافت مجوز - قرارگرفتن پرونده متقاضی درکارتابل معاونت صنایع دستی استان متبوعه براساس حوزه فعالیت متقاضی - مشاهده و ارجاع پرونده ازطریق معاونت استان به کارشناس مربوطه - بررسی پرونده توسط کارشناس فنی استان - درصورت تائید مدارک و پرونده ، تعیین بازه زمانی جهت بازدید و اطلاع رسانی زمان آن به متقاضی - درصورت عدم تائید مدارک ، عودت پرونده به کارتابل متقاضی و اعلام دلایل برگشت ( نقص پرونده ، رد پرونده و ....)‌ جهت اطلاع و یا رفع نواقص موجود-درصورت تائید مدارک متقاضی، اعلام بازه زمانی جهت بازدید ازکارگاه و محل فعالیت متقاضی - ثبت و اعلام نتایج بازید- درصورت تائید فعالیت متقاضی ، چاپ مجوز و ارسال آن جهت امضاء معاون و مدیرکل استان- الحاق هولوگرام برمجوزهای صادرشده - اطلاع رسانی و تحویل مجوز به متقاضی حداقل مراجعه حصورری کارشناسان استانی و ستادی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تمدید پروانه بهره برداری از تاسیسات گردشگری
شرح خدمت:
ین خدمت به صورت رایگان به متقاضیان ارائه میشود. صرفاً برای ارزیابی تاسیسات گردشگری توسط تاسیسات گردشگری به شرکت های عامل تطبیق طرف قرارداد مطابق با دستورالعمل تعرفه ارزیابی مصوب سازمان هزینه پرداخت می شود.کلیه افراد متقاضی ارزیابی تاسیسات گردشگری که دارای سابقه کار در زمینه گردشگری بوده و دوره های آموزشی مورد نظر را گذرانده باشند. واحدهای مشمول طرح تطبیق: کلیه تاسیسات گردشگری دارای ضوابط درجه بندی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تغییر کارت راهنمایان گشت
شرح خدمت:
ثبت درخواست و تکمیل کلیه اطلاعات مربوط به گشت (وردی.خروجی.مستقل) اعم از مشخصات راهنما و مدارک مربوط به آن و در مرحله بعد تمام اطلاعات گشت اعم از زمان و تاریخ و اسامی مسافران و بیمه نامه های مربوط به آنها و مشخصات وسیله حمل و نقل
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تأیید درخواست گشت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
شرح خدمت:
ه منظور راهنمایی متقاضیان بند ب برای ثبت نام و درج کامل مشخصات و مدارک درخواستی و همچنین ادامه روند مربوط به صدور مجوز از جمله معرفی نام و مکان و ضمانت نامه و سایر مراحل مربوط به تمدید و ... در ورود به سامانه در صفحه اول درج شده است.ثبت درخواست و تکمیل کلیه اطلاعات مربوط به گشت (وردی.خروجی.مستقل) اعم از مشخصات راهنما و مدارک مربوط به آن و در مرحله بعد تمام اطلاعات گشت اعم از زمان و تاریخ و اسامی مسافران و بیمه نامه های مربوط به آنها و مشخصات وسیله حمل و نقل
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
اصلاح و تغییر مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)
شرح خدمت:
ثبت نام در سامانه ta.mcth.ir ( سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی) با ذکر مشخصات کامل متقاضی به همراه شماره موبایل و آدرس ایمیل و اسکن کلیه مدارک مرتبط با متقاضی ..ثبت نام در سامانه 5 مرحله بوده که متقاضی می بایست در زمان ثبت نام نسبت به تکمیل آن اقدام نماید .زمان ثبت نام متقاضی و مدیر فنی همزمان انجام می پذیرد، پس از ثبت پیامک برای متقاضی ارسال می گردد.مبنی بر اینکه برای ادامه روند از طریق ادارات کل استان ها پیگیری نماید . ادارات استانی درخواست متقاضی را بررسی نموده و پس از موافقت اولیه از سوی استان متقاضی برای تعیین صلاحیت به حراست و تشخیص هویت و وزارت بهداشت معرفی می شود سپس برای ادامه روند معرفی نام و مکان و ضمانت نامه بانکی می تواند از طریق سامانه مذکور اقدام نموده و پس از ارائه ضمانت نامه بانکی و تکمیل روند کار پروانه بهره برداری برای آن صادر شود.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
اپليكيشن راهنماي گردشگري استان خراسان جنوبي
شرح خدمت:
آشنايي با آثار و ابنيه تاريخي، گردشگري و صنايع دستي و راهنماي كامل براي مسافران و گردشگران استان خراسان جنوبي
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal