خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 14 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
واگذاري تابلوهاي تبليغاتي
شرح خدمت:
واگذاري اجازه نصب و بهره برداري از تابلوهاي تبليغاتي در حاشيه راه و پيشاني پلهاي عابر پياده برون شهري
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدوركارت هوشمند ناوگان
شرح خدمت:
صدور كارت هوشمند (برگ فعاليت) جهت رانندگان حرفه اي و ناوگان باري و مسافري حمل و نقل كشور
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدوركارت هوشمند
شرح خدمت:
صدور كارت هوشمند (برگ فعاليت) جهت رانندگان حرفه اي و ناوگان باري و مسافري حمل و نقل كشور
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز مراكز اسقاط
شرح خدمت:
صدور مجوز مراكز اسقاط
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز شماره گذاري خودروي وارداتي
شرح خدمت:
صدور مجوز شماره گذاري خودروي وارداتي
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز اسقاط خودروي فرسوده
شرح خدمت:
صدور مجوز اسقاط خودروي فرسوده
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدور كدرهگيري بارنامه
شرح خدمت:
صدور كدرهگيري بارنامه جهت استفاده شركتهاي حمل و نقل كالا در سراسر كشور
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدور كارت صحت و سلامت رانندگان حرفه اي
شرح خدمت:
معاينات پزشكي دوره اي كليه رانندگان حرفه اي برون شهري
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدور راهنامه بين الملليCMR
شرح خدمت:
صدور برخط راهنامه بين المللي توسط شركت هاي حمل و نقل بين المللي
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدور حواله صورت وضعيت
شرح خدمت:
صدور حواله صورت وضعيت جهت استفاده شركتهاي حمل و نقل مسافر در سراسر كشور
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدور حواله بارنامه
شرح خدمت:
صدور حواله بارنامه جهت استفاده شركتهاي حمل و نقل كالا در سراسر كشور
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدور پروانه بهره برداري از شركتهاي حمل و نقل
شرح خدمت:
پروانه فعاليت براي شركتهاي حمل و نقل جاده اي داخلي و بين المللي - كالا و مسافر
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
شرح خدمت:
تمامي اطلاعات سيستم هاي حمل ونقل هوشمند از جمله وضعيت ترافيكي محورها - مسير و مسافت بهينه - آخرين وضعيت جوي استانها - اطلاعيه هاي صادره – كارگاه هاي جاده اي فعال - محدوديتهاي ترافيكي - آمار و اطلاعات دستگاههاي تردد شماري - تصاوير دوربين هاي نظارتي - نقشه برخط وضعيت ترافيك راه هاي كشور و نيز بر اساس اطلاعات استخراج شده، زمان سفر برخط از محورها.... از طريق وبگاه ، نرم افزار كاربردي تلفن همراه 141 ، به صورت تلفني و شماره پيامك 1000141 در اختيار كاربران جاده اي گذاشته مي شود كه خودشان سفرشان را مديريت كنند.
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
اضافه تناژ(اخذ خسارت وارد به راه)
شرح خدمت:
اخذ جريمه خسارت وارد به راه و ابنيه راه همچون پلها از وسايل نقليه داراي اضافه بار
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal