خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 44 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
کنترل پیک بار مصرف برق
شرح خدمت:
در این خدمت مشترکین صنعتی ، کشاورزی ، تجاری ، ادارات و مولدهای خود تامین میتوانند طرح های مدیریت مصرف در زمان پیک بار را مشاهده کرده و با ثبت نام و مشارکت در طرح موردنظر ، از تخفیفات هزینه انرژی مصرفی برخوردار گردند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، مشترکین صنعتی میتوانند حداکثر شش بار در مدت9سال متوالی نسبت به کاهش موقت قدرت قراردادی(تغییر قدرت قراردادی) خود اقدام نمایند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکتهای توزیع نیروی برق
شرح خدمت:
هر گاه مشترک به علت کاهش لوازم مصرف کننده برق یا به دلایلی دیگر، تقاضای استفاده کمتر از جریان برق را داشته باشد می تواند از طریق این خدمت درخواست کاهش آمپراژ دهد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، در صورت قطع برق بدلیل بدهی و یا قطع موقت برق(به درخواست مشترک) و ... ، مشترکین میتوانند نسبت به ثبت درخواست وص مجدد آن اقدام نمایند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)
شرح خدمت:
توسط این خدمت، مشترکین میتوانند جهت تهیه و نصب مولدهای خورشیدی اقدام نمایند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، چنانچه اشتراک جمع آوری موقت شده باشد ، به درخواست مشترک مجددا نصب و فعال خواهد شد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، چنانچه نیاز به قطع ارتباط برق برای جلوگیری از خطرات برق گرفتگی و یا انجام تعمیرات محل و ... باشد ، مشترکین میتوانند درخوسات خود را درخصوص قطع موقت برق ارائه نمایند
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق
شرح خدمت:
در این خدمت، متناسب با نوع کاربری مشترکین راهکارها، مقالات و پژوهش ها در حوزه مدیریت مصرف برق ارائه می گردد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
شرح خدمت:
مشترکین اطلاعات پرداخت آخرین قبض خود را با استفاده از این خدمت می توانند دریافت نمایند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
رفع مشکل ولتاژ شبکه برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، گزارش خاموشی های برق از نوع برنامه ریزی شده و اتفاقی قابل دریافت میباشد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
رفع مشکل روشنایی معابر
شرح خدمت:
توسط این خدمت، ثبت و پیگیری درخواست مربوط به اشکال در روشنایی چراغ های معابر توسط مردم و رفع مشکل توسط واحد مربوطه صورت می پذیرد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، ثبت گزارش تاسیسات مخاطره آمیز و گردش کار مربوطه برای رسیدگی و رفع آن و اعلام نتیجه انجام می گردد. به مواردی مانند شکستگی و یا کج بودن تیرهای شبکه برق ،باز بودن درب تابلوهای برق و یا پست ها،نزدیک بودن شبکه های سیمی به ساختمان ها،روغن ریزی از ترانس ها و.... تاسیسات مخاطره آمیز اطلاق می شود.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
رفع خسارت وارده به شبکه برق
شرح خدمت:
در صورتی که در حادثه ای ناشی از عملکرد مردم خسارتی به شبکه برق وارد شود، توسط این خدمت ، مردم می توانند نسبت به ثبت مورد خسارت، تصویر محل خسارت و رفع آن اقدام نمایند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
رفع خاموشی مشترکین برق
شرح خدمت:
در این خدمت ، درخواست رفع خاموشی شبکه برق توسط مشترک ثبت و پس از طی فرآیند مربوطه و رفع عیب ، مشترک برقدار می گردد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
رفع حریم برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، کلیه مشترکینی که درخواست جابجایی تجهیزات را دارند و یا ملک آنها در حریم خطوط برق قرار دارد جهت تغییر محدوده حریم خطوط می توانند نسبت به ثبت درخواست رفع حریم اقدام نمایند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، چنانچه شخصی در جایی استفاده غیرمجاز از برق(به طرق مختلف) را مشاهده نماید ، میتواند گزارش خود را برای شرکت توزیع ارسال نماید تا بررسی های لازم و جلوگیری از استفاده غیرمجاز توسط شرکت توزیع برق انجام گیرد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت ، چنانچه لوازم و ادوات برق از قبیل کابل و ... به سرقت رفته باشد ، مشترکین و افراد میتوانند موارد را به اطلاع شرکت توزیع برق برسانند تا در اسرع وقت بررسی های لازم انجام و مشکل رفع گردد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
شرح خدمت:
مشترکین می توانند به منظور بررسی صورت¬حساب، درخواست خود را به صورت غیرحضوری ثبت نمایند تا موارد جهت صحیح یا غلط بودن صورتحساب صادره بررسی گردد و در صورت وارد بودن درخواست، قبض اصلاح گردد.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی
شرح خدمت:
توسط این خدمت، پیمانکاران یا سازمانهای دیگر به جهت فعالیت های مختلف از قبییل تعمیرات شبکه و سایر خدمات میتوانند به شرکت توزیع نیروی برق درخواست خاموشی شبکه برق را ارائه نمایند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، مشترکین میتوانند درصورت لزوم با ثبت درخواست نسبت به جمع آوری موقت انشعاب آمپری خود اقدام نمایند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1 2 3  >   >>  
Powered by DorsaPortal