۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين
English
صفحه اصلی
1397/08/10 جلسه هماهنگي بمناسبت نكوداشت يكصدمين سالگرد افتتاح دانشگاه فرهنگيان در كشور
جلسه هماهنگي بمناسبت نكوداشت يكصدمين سالگرد افتتاح دانشگاه فرهنگيان در كشور
جلسه هماهنگي بمناسبت نكوداشت يكصدمين سالگرد افتتاح دانشگاه فرهنگيان در كشور با حضور فرماندار شهرستان فردوس برگزار گرديد .
 
فرماندار فردوس در اين جلسه ضمن بيان قدمت فرهنگي و علمي اين شهرستان از ديرباز تاكنون گفت : با توجه به اين مناسبت نيكو بايد راه هاي ارتقا مركز بنت الهدي صدر نيز عملي شود .
 
ابراهيمي با بيان اين مطلب افزود : با پيگيري تمامي دستندركاران و اساتيد عرصه علم و فرهنگ و مسئولين شهرستان بايد دانشگاه فرهنگيان با توجه به قدمت فرهنگي اين شهرستان ارتقا يافته و كد مستقل بگيرد و همچنين دانشگاه فرهنگيان (شهيد مفتح)حوزه پسران كه در گذشته فعال بوده است نيز احيا گردد .