خدمات الکترونیک
ثبت اظهارنامه ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي
شرح خدمت:
اين سامانه جهت ثبت اظهارنامه هاي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي (مشاغل بند الف ، ب و ج) به صورت اشتراكي و يا انفرادي
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ثبت نام در سامانه تخصيص شماره اقتصادي و رسيدن به وضعيت 29 براي اشخاص حقيقي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal