خدمات الکترونیک
ثبت اظهارنامه ماليات بردرآمد اجاره املاك
شرح خدمت:
اين سامانه جهت ثبت اظهارنامه هاي ماليات بر درآمد اجاره املاك مورد استفاده قرار مي گيرد.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal