خدمات الکترونیک
پرداخت الكترونيك ماليات
شرح خدمت:
با توجه به اينكه هدف اصلي سازمان امور مالياتي كسب درآمد براي دولت مي باشد. موديان با استفاده از اين امكان پس از دريافت اطلاعات كاربري از سامانه ثبت نام شماره اقتصادي قادر خواهند بود مبالغ ماليات بردرآمد خود را به صورت اينترنتي و از طريق كارت¬هاي شتاب پرداخت نمايند. همچنين اين سامانه درصورت نياز مودي ميتواند قبض مالياتي قابل پرداخت در شعب، عابربانك، دستگاه هاي POS و غيره را صادر نمايد.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
دريافت اطلاعات كاربري از سامانه ثبت نام شماره اقتصادي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal