خدمات الکترونیک
هزينه هاي بيمه تكميلي عصا، عينك و سمعك
شرح خدمت:
بازنشستگان مي توانند با مراجعه به سايت صندوق (www.cspf.ir) نسبت به ثبت هزينه هاي عينك، سمعك و عصا جهت دريافت كمك هزينه آن اقدام نمايند
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
اصل فاكتور
 
نسخه پزشك
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal