خدمات الکترونیک
مناقصه ومزايده
شرح خدمت:
پيمانكاران و ساير مراجعين با مراجعه به وب سايت شركت به آدرس www.nigc-skgc.ir مي توانند آخرين مناقصات ومزايده هاي را مشاهده و اطلاعات وفرم هاي لازم را دريافت نمايند
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal