خدمات الکترونیک
پاسخ به استعلام
شرح خدمت:
تعيين بدهي و وضعيت انشعاب آب و فاضلاب و پاسخ به استعلام
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal