خدمات الکترونیک
صدور مجوز حفر گمانه آزمايشي
شرح خدمت:
صدور مجوز حفر گمانه آزمايشي
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست متقاضي، اسناد مالكيتي ، فيش هزينه كارشناسي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal