خدمات الکترونیک
صدور مجوز تغيير قدرت منصوبات
شرح خدمت:
صدور مجوز تغيير قدرت منصوبات
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست متقاضي ، فيش هزينه كارشناسي، تعهدات لازم
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal