خدمات الکترونیک
تغيير مكان وسايل اندازه گيري
شرح خدمت:
جابجايي كنتور و سيفون فاضلاب،تغيير سطح انشعاب، تغيير مسير انشعاب
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal