خدمات الکترونیک
درخواست دستگاه شارژ بليت الكترونيك
شرح خدمت:
تكميل فرم درخواست دستگاه شارژ بليت الكترونيك و پيگيري موضوع از طريق سازمان اتوبوسراني
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal