خدمات الکترونیک
درخواست صدور پروانه اشتغال
شرح خدمت:
تكميل فرم درخواست صدور پروانه اشتغال و ارائه مدارك لازم و پيگيري موضوع از طريق سازمان اتوبوسراني شهرداري بيرجند
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارك لازم : بيمه نامه - كپي كارت ملي - معرفي نامه از شركت تحت پوشش - كارت خودرو - معاينه فني - شماره فيش واريزي - مبلغ واريزي - تاريخ واريز - شناسنامه وكارت ملي مالك - 2 قطعه عكس جديد 4*3 .
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal