خدمات الکترونیک
درخواست نقل و انتقال پروانه اشتغال
شرح خدمت:
تكميل فرم درخواست نقل و انتقال پروانه اشتغال و ارائه مدارك لازم و پيگيري از طريق سازمان اتوبوسراني
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارك لازم : معرفي نامه از شركت مربوطه - اصل اصل پروانه اشتغال - شناسنامه و كارت ملي انتقال گيرنده - دو قطعه عكس جديد انتقال گيرنده.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal