خدمات الکترونیک
درخواست خريد قبر
شرح خدمت:
تكميل فرم درخواست خريد قبر از سازمان بهشت متقين شهرداري بيرجند
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
توضيحات: به محض دريافت درخواست در خصوص جزييات با متقاضي تماس گرفته مي شود.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal