خدمات الکترونیک
درخواست تجاري موقت
شرح خدمت:
تكميل فرم درخواست تجاري موقت و ارسال جهت پيگيري از طريق يكي از مناطق شهرداري بيرجند
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal