خدمات الکترونیک
درخواست شهروند
شرح خدمت:
تكميل فرم درخواست از قبيل ترميم جداول جوب،آسفالت معبر اصلي و .....
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal