خدمات الکترونیک
درخواست خريد يا ثبت نام تاكسي
شرح خدمت:
تكميل فرم درخواست خريد يا ثبت نام تاكسي و پيگيري موضوع از طرف سازمان تاكسيراني شهرداري بيرجند
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal