خدمات الکترونیک
رسيدگي به شكايات مردمي
شرح خدمت:
تكميل فرم رسيدگي به شكايات مردمي و پيگيري موضوع از طريق سازمان تاكسيراني شهرداري بيرجند
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal