خدمات الکترونیک
درخواست دريافت تسهيلات بانكي ( رانندگان )
شرح خدمت:
تكميل فرم الكترونيكي درخواست دريافت تسهيلات بانكي ( رانندگان ) و پيگيري از طريق سازمان تاكسيراني
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal