خدمات الکترونیک
سامانه فيش حقوقي كاركنان شهرداري
شرح خدمت:
صدور فيش حقوقي كاركنان شهرداري و سازمانهاي تابعه
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal